​Hoe maak ik een e-mail filter voor een specifieke gebruiker?

Je inkomende e-mail gaat door filters account en gebruiker level, om ervoor te zorgen dat je meer mail en minder spam ontvangt. cPanel zorgt dat je filters kunt beheren voor elke e-mailaccount op je domein. Dit is nuttig bij het verwijderen van spam, doorsturen van mail of doorsturen van berichten naar een programma.

Het wordt sterk aanbevolen om meerdere, eenvoudige filters te gebruiken in plaats van een lang/complex filter. ​

  1. Log in op cPanel.
  2. Navigeer naar de Home >Email>Email Filters

e-mail filters cpanel

De E-mail Filters pagina wordt weergegeven. 

E-mail Filters pagina

3.  Klik op de Beheer filters link in de rij van het e-mailaccount waarvan je de filters wil beheren.

Het geselecteerde e-mailaccount wordt weergegeven in edit mode. 

e-mail filters beheren

4.  Klik, om nieuwe e-mail filters toe te voegen, op Maak een Nieuw Filter aan.

Het Nieuw Filter Aanmaken voor de geselecteerde account pagina wordt weergegeven. 

e-mail filter aanmaken

5. Voer de filter naam in in het Filter Naam tekstveld. In di voorbeeld wordt bing.com gebruikt als filter. De filter stuurt emails van een bing.com e-mailadres naar de Junk map.

Filter Regels en Criteria​

Optie

Beschrijving

Van

Het e-mailadres van de afzender van het bericht.

Onderwerp

De onderwerpregel van het bericht.

Aan

Het adres waarnaar de afzender het bericht stuurt.

Reply Adres

Het adres waarop de afzender een reactie ontvangt.

Body

De inhoud van het bericht.

Elke Header

Elk gedeelte van de header van het bericht.

Elke ontvanger

Elke ontvanger van het bericht.

Is niet eerder bezorgd

Het systeem onderzoekt alleen berichten die in de rij voor bezorging blijven.

is een Foutmelding

Het systeem onderzoekt alleen foutmeldingen verzonder door een automatische melding.

Lijst ID

De mailing lists van het account.

Spam Status

Of Apache SpamAssassin het bericht heeft gemarkeerd als spam. De Spam Status regel begint met Ja of Nee.

Spam Bar

De inhoud van de Spam Bar header die Apache SpamAssassin heeft gegenereerd voor dit bericht. Hoe meer plus (+)tekens Apache SpamAssassin toekent aan een bericht, hoe waarschijnlijker het is dat het systeem het bericht markeert als spam.

Spam Score

Het totale aantal plus tekens(+) in de Spam Bar waarde, weergegeven in een rond getal.

6.  Selecteer Spam Bar uit het eerste menu in de Regels sectie.

7.  Selecteer Bevat uit het tweede menu in deRegels sectie.

Operators

Optie

Beschrijving

is gelijk aan

Exacte matches voor een gedefinieerde string.

matcht regex

Matcht de gebruikelijke uitdrukking

bevat

Is een string die jij definieert.

Bevat niet

Bevat niet de gedefinieerde string.

begint met

Begint met de gedefinieerde string.

eindigt met

Eindigt met de gedefinieerde string.

begint niet

Begint niet met de gedefinieerde string.

eindigt niet met

Eindigt niet met de gedefinieerde string.

komt niet overeen

Komt niet exact overeen met de gedefinieerde string.

8.  Voer de spam score in in het volgende tekstveld. Voeg de gewenste spam score toe met het plus (+) teken.

Spam Score

Option

Beschrijving

is boven (#s alleen)

Is hoger dan het aantal dat jij aangeeft.

is niet hoger dan (#s alleen)

Is gelijk aan of minder dan het aantal dat jij aangeeft.

is minder dan (#s alleen)

Is minder dan het aantal dat jij aangeeft.

is niet minder dan (#s alleen)

Is hoger dan of gelijk aan het aantal dat jij aangeeft.

​9.  Selecteer het type actie uit de Acties drop down lijst. De beschikbare opties zijn Verwijder Bericht, Redirect naar Email, Fout met Bericht, Stop Verwerken Regels, Bezorg naar Map en Pipe naar een Programma.

Acties

Actie

Beschrijving

Verwijder Bericht

Het inkomend bericht wordt verwijderd zonder foutmelding.

Redirect naar e-mail

Het bericht wordt doorgestuurd naar een ander e-mailadres dat jij aangeeft.

Fout met bericht

Het bericht is verwijderd en een foutmelding wordt automatisch verzonden.

Stop Verwerking Regels

Alle filter regels worden overgeslagen.

Bezorg naar map

Het bericht is bezorgd in een specifieke map.

Pipe naar een programma

Het inkomend bericht is verzonden naar een gespecificeerd programma.

10. Voer de naam van de map in waarnaar je je spam e-mail wil verzenden.

11.  Klik op Aanmaken om het spam filter aan te maken, op te slaan en te activeren.

Als het filter is aangemaakt informeert het berichtenvenster je dat er een nieuw filter is aangemaakt.​

12.  Navigeer nogmaals naar de Bewerk Filters sectie, het nieuwe filter staat in de lijst met filters.  Vanuit hier kan een filter bewerkt of verwijderd worden.

e-mail filters aanpassen

13. Om te zien of het filter goed werkt kun je het testen. In de Filter Test sectie, bewerk je het Naar: en Van: emails of het onderwerp van de e-mail (afhankelijk van hoe je het filter hebt ingesteld) om het filter te testen.

14.  Klik op Test Filter.

Het test filter draait en de Filter Trace Resultaten pagina wordt weergegeven. 

Filter Trace Resultaten

Je kunt nu zien waar het bericht naartoe gaat. Laat ons je helpen!

Wij houden ervan als jij ons vragen stelt, want wij willen dat jij het meeste uit je hosting haalt! We beantwoorden kosteloos al je vragen, snel en duidelijk. Wat voor jou belangrijk, is ook belangrijk voor ons. Stuur ons een berichtje en ervaar zelf!