Hoasted

WP-CLI: WordPress Admin toevoegen

​WP-CLI: WordPress Admin toevoegen

Het is soms nodig om snel een extra WordPress admin toe te voegen. Ben je bijvoorbeeld het wachtwoord vergeten, moet je support verlenen op een WordPress installatie waarvan je geen inloggegevens hebt? Je kunt WP-CLI gebruiken om via de commandline een Admin user toe te voegen.

1. Log in op het account via SSH

ssh cpaneluser@domain.com

2. Navigeer naar de locatie van de Wordpress installatie, in dit geval ~/public_html/

cd public_html/

3. Maak een nieuwe user aan met de admin role

wp user create hoasted tom@hoasted.com --role=administrator --skip-plugins --skip-themes
#wp user create USERNAME EMAIL --role=administrator --skip-plugins --skip-themes

4.  De commandline geeft nu een nieuw wachtwoord terug voor de user. Je kunt hiermee inloggen op de wp-admin.

All articles