Whois lookup 2018-09-18T13:33:27+00:00

Wat is een Whois lookup?

De Whois database is toegankelijk voor iedereen op het internet. Het biedt mensen de mogelijkheid om de status of informatie over een bestaande domeinnaam op te zoeken. Als je een domein registreert, het maakt niet uit welk soort domein (.com, .org etc.), maak je jouw gegevens beschikbaar in de Whois database. Deze is bedoeld om de details te vinden over een domeinnaam, zoals de eigenaar, registratie data en de status van het domein. Whois data opzoeken is accuraat, snel, en gratis.

Welke gegevens kan ik vinden in de Whois?

Met de Whois kun je de volgende gegevens opvragen over een bestaande domeinnaam:

  • Domeinnaam: bijvoorbeeld hoasted.com
  • Domein Status: bekijk de verschillende opties hieronder
  • Aanmaak Datum: datum waarop het domein voor het eerst is geregistreerd
  • Update Datum: datum waarop de laatste update is gemaakt
  • Vervaldatum: datum waarop het domein vervalt als het niet verlengd wordt
  • Naam Registrant: naam van de persoon of organisatie die het domein geregistreerd heeft
  • Admin Naam: de naam van de persoon of organisatie die het domein geregistreerd heeft
  • Tech Naam: de naam van de persoon of organisatie die het domein geregistreerd heeft
  • Naam Server: Stuurt het domein door naar de servers van een webhost (zoals Hoasted)
Voer een gratis Whois lookup up
Wil je weten welke status een domein heeft en welke persoonlijke informatie is gekoppeld? Vul je domeinnaam in (zonder de http://www.) en klik op zoek.’.

 

Domein status codes

 

Elk domein heeft ten minste één status code, maar kan meer dan één status code bevatten. Hieronder een overzicht van alle status codes, en een uitleg over hun betekenis, waarom ze belangrijk zijn en welke actie je zou kunnen ondernemen om te reageren op een status.

Status Code Wat betekent het? Moet je actie ondernemen?

addPeriod
Deze termijn wordt geboden na de initïele registratie van een domeinnaam. Als de registrant het domein verwijdert tijdens deze periode, kan de registreerder kosten in rekening brengen aan de registrant voor het registreren. Dit is een informatieve status set voor het eerste aantal dagen van de registratie van je domein. Er is geen probleem met je domeinnaam.

autoRenewPeriod
Deze wachtperiode wordt geboden nadat de registratieperiode van een domeinnaam is verlopen en automatisch is verlengd door de registreerder. Als de registrant het domein verwijdert tijdens deze periode, biedt de registreerder een vergoeding aan de registrant voor de kosten van de verlenging. Dit is een informatieve status die voor een beperkte periode wordt vastgesteld nadat je domein automatisch verlengd is door de registreerder. Als je het domein niet meer wil houden (m.a.w. als je de kosten voor verlenging niet wil betalen), moet je onmiddellijk contact opnemen met de registreerder om te bespreken welke opties beschikbaar zijn.
inactive Deze status code geeft aan dat delegatie informatie (naamservers) niet geassocieerd wordt met jouw domein. Je domein is niet geactiveerd in de DNS en zal niet werken. Als je domein deze status al meerder dagen heeft, zou je contact kunnen opnemen met je registrant om informatie te vragen over de vertraging in de verwerking. Als de TLD documentatie vereist voor de registratie, kan het zijn dat je de vereiste documentatie aan moet bieden.

ok
Dit is de standaard status voor een domein, hij geeft aan dat er geen werkzaamheden in behandeling, of verboden van toepassing zijn. Je registreerder vragen om beperkingen aan de status te verbinden, zoals clientTransferProhibited, clientDeleteProhibited en clientUpdateProhibited, kan helpen om ongeauthoriseerde transfers, verwijderingen of updates aan je domein te voorkomen.

pendingCreate
Deze status code geeft aan dat een verzoek om je domein te creëeren is ontvangen en wordt verwerkt. Als de TLD een speciale registratie periode aangeeft (bijv. zonsopgang), kan dit aangeven dat de domeinnaam wordt toegewezen aan het einde van zo’n periode. Als de TLD geen speciale registratie periode aangeeft en jij NIET de Registrant bent, zou je onmiddelijk contact op moeten nemen met je registreerder op dit probleem op te lossen.

pendingDelete
Deze status code kan samengaan met redemptionPeriod of pendingRestore. In dat geval, afhankelijk van de status (d.w.z. redemptionPeriod of pendingRestore) van de domeinnaam, is de bijpassende voorgaande beschrijving van toepassing. Als deze status niet gecombineerd is met de redemptionPeriod of pendingRestore status, geeft de pendingDelete status code aan dat je domein al 30 dagen de redemptionPeriod status heeft en dat je dit niet hebt hersteld gedurende deze periode van 30 dagen. Je domein houdt deze status nog enkele dagen, hierna wordt je domein vrijgegeven en verwijderd uit de registratie database. Als een domein verwijderd is komt het beschikbaar voor re-registratie in overeenstemming met het beleid van de registreerder. Als je je domeinnaam wil houden dien je onmiddellijk contact op te nemen met je registreerder om de mogelijkheden te bespreken.

pendingRenew
Deze status code geeft aan dat een verzoek om je domein te verlengen ontvangen is en verwerkt wordt. Als je niet verzocht hebt om je domein te verlengen en je het domein niet wil behouden (m.a.w. de kosten voor verlenging niet wil betalen) dien je onmiddellijk contact op te nemen met je registreerder om de mogelijkheden te bespreken.

pendingRestore
Deze status code geeft aan dat je registrant de registreerder heeft verzocht om het domein met de redemptionPeriod status te herstellen. Je registreerder houdt het domein in deze status terwijl het wacht tot je registrant de vereiste documentatie voor herstel verstrekt. Als je registrant deze documentatie om het herstelverzoek te bevestigen niet binnen de gestelde periode aanbiedt aan de register operator wordt de status van het domein teruggezet naar redemptionPeriod. Bekijk de status codes van je domein binnen de hiervoor aangegeven periode van zeven dagen om er zeker van te zijn dat je registrant de juiste documentatie voor herstel tijdig heeft verstrekt. Neem, als deze periode is afgelopen en je domein is teruggezet naar een redemptionPeriod status, contact op met je registrant om problemen die tot de levering van de documentatie voor herstel geleid kunnen hebben op te lossen.

pendingTransfer
Deze status code geeft aan dat het verzoek om je domein te verhuizen naar een nieuwe registrant is ontvangen en wordt verwerkt. Neem, als je niet verzocht hebt om de verhuizing van je domein, meteen contact op met je registrant om deze het verhuisverzoek namens jou te laten weigeren.

pendingUpdate
Deze status code geeft aan dat het verzoek om je domein te updaten is ontvangen en wordt verwerkt. Neem, als je niet verzocht hebt om je domein te updaten, meteen contact op met je registrant om het probleem op te lossen.

redemptionPeriod
Deze status code geeft aan dat je registrant de registreerder heeft verzocht om je domein te verwijderen. Je domein zal deze status 30 dagen houden. Vijf kalenderdagen na afloop van deze redemptionPeriod, wordt je domein verwijderd uit de database van de registreerder en komt het beschikbaar voor registratie. Neem, als je je domein wil behouden, onmiddelijk contact op met je registrant om de problemen die er toe leidden dat je registrant heeft verzocht om verwijdering van het domein, welke geleid hebben tot de redemptionPeriod status voor je domein, op te lossen. Als de problemen zijn opgelost en de kosten zijn betaald kan de registrant het domein namens jou herstellen.

renewPeriod
Deze bedenkperiode wordt geboden nadat de registratieperiode voor een domein expliciet verlengd (vernieuwd) wordt door de registrant. Als de registrant de domeinnaam verwijdert gedurende deze periode, biedt de registreerder een kreditering aan de registrant voor de kosten van verlenging. Dit is een informatieve status met een beperkte periode voor de verlenging van je domein door de registrant. Als je niet verzocht hebt om de verlenging van het domein en je het niet wil houden (m.a.w., de kosten voor verlenging niet meer wil voldoen), dien je onmiddellijk contact op te nemen met je registrant om de mogelijkheden te bespreken.

serverDeleteProhibited
Deze status code voorkomt dat je domein verwijderd wordt. Het is een ongebruikelijke status die vaak gebruikt wordt tijdens juridische disputen, op jouw verzoek, of als een redemptionPeriod status van toepassing is. Deze status kan aangeven dat er een probleem met je domein is dat opgelost moet worden. Als dit het geval is dien je contact op te nemen met je registrant om meer informatie op te vragen en het probleem op te lossen. Als het domein geen problemen heeft en je het domein gewoon wil verwijderen, moet je eerst contact opnemen met je registrant en vragen of ze de Registry Operator willen verzoeken om deze status code te verwijderen. In plaats daarvan bieden sommige Register Operators een ‘Registry Lock Service’ die registranten toestaat om via hun registreerders deze status in te stellen die extra bescherming biedt tegen ongeautoriseerde verwijderingen. Het verwijderen van deze status kan langer duren dan bij clientDeleteProhibited omdat je registrant je verzoek moet doorsturen naar de registreerder van je domein en moet wachten totdat zij de restrictie opheffen.

serverHold
Deze status code wordt vastgesteld door de Register Operator van je domein. Je domein is niet geactiveerd in de DNS. Als je delegatie informatie (naamservers) opgegeven hebt, kan deze status aangeven dat er een probleem is met je domein dat opgelost dient te worden. Als dat het geval is moet je contact opnemen met je registrant om meer informatie op te vragen. Als er geen problemen zijn met je domein, maar je het moet oplossen in de DNS, neem dan eerst contact op met je registrant om de benodigde delegatie informatie te verstrekken.

serverRenewProhibited
Deze status code geeft aan dat de Register Operator van je domein je registrant niet toestaat om je domein te verlengen. Het is een ongebruikelijke status die vaak wordt gebruikt gedurende juridische disputen of wanneer een domein verwijderd kan worden. Deze status kan aangeven dat er een probleem met je domein is dat direct moet worden aangepakt. Neem contact op met je registrant om meer informatie op te vragen en het probleem op te lossen. Als jouw domein geen problemen heeft en je het gewoon wil verlengen, moet je eerst contact opnemen met je registrant en vragen of ze de Register Operator willen verzoeken om deze status code te verwijderen. Dit proces kan langer duren dan bij clientRenewProhibited omdat je registrant je verzoek moet doorsturen naar de registreerder van je domein en moet wachten totdat zij de restrictie opheffen

serverTransferProhibited
Deze status code voorkomt dat je domein wordt verhuisd van je huidige registrant naar een andere. Het is een ongebruikelijke status die vaak gebruikt wordt tijdens juridische of andere disputen, op jouw verzoek, of als een redemptionPeriod status van toepassing is Deze status kan aangeven aan dat er een probleem met je domein is dat direct moet worden aangepakt. Neem contact op met je registrant om meer informatie op te vragen en het probleem op te lossen. Als jouw domein geen problemen heeft en je het gewoon wil verhuizen naar een andere registrant, moet je eerst contact opnemen met je registrant en vragen of ze de Registry Operator willen verzoeken om deze status code te verwijderen. In plaats daarvan bieden sommige Register Operators een ‘Registry Lock Service’ die registranten toestaat om via hun registreerders deze status in te stellen die extra bescherming biedt tegen ongeauthoriseerde verhuizingen. Het verwijderen van deze status kan langer duren dan bij clientTransferProhibited omdat je registrant je verzoek moet doorsturen naar de registreerder van je domein en moet wachten totdat zij de restrictie opheffen.

serverUpdateProhibited
Deze status code vergrendelt je domein om te voorkomen dat het ge-update wordt. Het is een ongebruikelijke status die vaak voorkomt bij juridische disputen, op jouw verzoek of wanneer er een redemptionPeriod status van toepassing is. Deze status kan aangeven aan dat er een probleem met je domein is dat opgelost moet worden. Neem, als dat het geval is, contact op met je registrant om meer informatie op te vragen en het probleem op te lossen. Als jouw domein geen problemen heeft en je het gewoon wil updaten, moet je eerst contact opnemen met je registrant en vragen of ze de Registry Operator willen verzoeken om deze status code te verwijderen. In plaats daarvan bieden sommige Register Operators een ‘Registry Lock Service’ die registranten toestaat om via hun registreerders deze status in te stellen die extra bescherming biedt tegen ongeauthoriseerde updates. Het verwijderen van deze status kan langer duren dan bij clientUpdateProhibited omdat je registrant je verzoek moet doorsturen naar de registreerder van je domein en moet wachten totdat zij de restrictie opheffen.

transferPeriod
Deze bedenkperiode wordt geboden na een succesvolle transfer van een domeinnaam van een registrant naar een andere. Als de nieuwe registrant de domeinnaam verwijdert gedurende deze periode, biedt de registreerder een kreditering aan de registrant voor de kosten van verlenging. Dit is een informatieve status die geldig is voor een beperkte periode of gedurende de tranfer van je domein naar een nieuwe registrant. Als je niet verzocht hebt om de verhuizing van je domein, moet je contact opnemen met je oorspronkelijke registrant.

Cliënt status codes ingesteld door de registrant

De status codes hieronder zijn ingesteld door je registrant (bijvoorbeeld Hoasted), en kunnen gewijzigd of verwijderd worden door de registrant zelf.


clientDeleteProhibited
Deze status code vertelt de registreerder van je domein om verzoeken om het domein te verwijderen af te wijzen. Deze status geeft aan dat het niet mogelijk is om de domeinregistratie te verwijderen, dit kan ongeautoriseerde verwijderingen als gevolg van hijacking en/of fraude voorkomen. Als je je domein wil verwijderen, moet je eerst contact opnemen met je registrant en hun verzoeken om deze status code te verwijderen.

clientHold
Deze status code vertelt de registreerder van je domein om het domein niet te activeren in de DNS en als gevolg hiervan wordt het niet geactiveerd. Het is een ongebruikelijke status die vaak wordt gebruikt bij juridische disputen, wanbetaling, of als je domein op het punt staat om verwijderd te worden. Vaak geeft deze status aan dat er een probleem is met je domein dat opgelost moet worden. In dat geval moet je contact opnemen met je registrant om het probleem op te lossen. Als er geen problemen zijn met je domein, maar je het wel wil activeren, neem dan eerst contact op met je registrant en verzoek ze om deze status code te verwijderen.

clientRenewProhibited
Deze status code vertelt de registreerder van je domein om verzoeken om je domein te verlengen af te wijzen. Het is een ongebruikelijke status die vaak wordt gebruikt bij juridische disputen of als je domein op het punt staat om verwijderd te worden. Vaak geeft deze status aan dat er een probleem is met je domein dat opgelost moet worden. In dat geval moet je contact opnemen met je registrant om het probleem op te lossen. Als er geen problemen zijn met je domein, maar je het wel wil verlengen, neem dan eerst contact op met je registrant en verzoek ze om deze status code te verwijderen.

clientTransferProhibited
Deze status code vertelt de registreerder van je domein om verzoeken om het domein te verhuizen van je huidige registrant naar een andere, af te wijzen. Deze status geeft aan dat het niet mogelijk is om de registratie van de domeinnaam te verhuizen, dit kan ongeauthoriseerde verhuizingen als gevolg van hijacking en/of fraude voorkomen. Neem, als je je domein wil verhuizen eerst contact op met je registrant en verzoek ze om deze status code te verwijderen.

clientUpdateProhibited
Deze status code vertelt de registreerder van je domein om verzoeken om het domein te updaten te weigeren. Deze domeinnaam status geeft aan dat het niet mogelijk is om het domein te updaten, dit kan helpen om ongeautoriseerde updates als gevolg van fraude te voorkomen. Als je je domein wil updaten moet je eerst contact opnemen met je registrant om te verzoeken om deze status code te verwijderen.

Lees meer over domein status codes op de ICANN website